CentraDraudze

Draudzes dzīve

Informējam, ka, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, daudzas draudzes aktivitātes nenotiek.

Draudzes dzīve ir aktīva. Tiek dota iespēja iesaistīties draudzes aktivitātēs visiem draudzes locekļiem, neatkarīgi no vecuma. Draudzē darbojas Bībeles izpētes grupas, lūgšanu grupas. Bērniem un pusaudžiem iespēja apmeklēt satabskolu, kā arī iesaistīties vispasaules bērnu organizācijā "Piedzīvojumu Meklētāju klubs". Savukārt pusaudžu vecumā šo organizāciju nomaina vispasaules pusaudžu organizācija "Ceļa Meklētāju klubs". Notiek Bībeles studijas (sabatskolas) arī jauniešiem un pieaugušajiem. Tiek organizēto kopīgi sadarudzības brīži, semināri,  izbraukumi un nometnes.

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021