CentraDraudze

Kontakti

Draudzes adrese:
Rīga, Baznīcas iela 12a, LV - 1010

Draudzes mācītājs:
Andrejs Āriņs, e-pasts: andrejs.arins@gmail.com ; tālr.: 29428061

Draudzes palīgmācītājs:
Mārtiņš Subatovičs, e-pasts: subatovics@gmail.com; tālr.: 29344168

Draudzes sekretāre:
Aija Kaņepe, e-pasts: aa.kanepe.06@inbox.lv tālr.: 29249258

Dievnama dežuranti:
tālr.: 20033392

Nedzirdīgo draudze grupa:
Vineta Laudurga, e-pasts: vineta_l@hotmail.com

Ceļa meklētāju klubs:
Ainis Bričs, e-pasts: ainisb85@inbox.lv; tālr.: 26532559

Piedzīvojumu meklētāju klubs:
Laura Vendele, e - pasts: laura.brica@inbox.lv; tālr.: 26490407

Jauniešu nodaļa:
Deivis Cirvelis, e - pasts:deiviscirvelis@gmail.com; tālr.: 25523327

Komunikācijas nodaļa:
Agris Vendelis, e-pasts: agris.vendelis@gmail.com; tālr.: 26642335

Draudzes rekvizīti:
Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze,
reģistrācijas Nr. 90000085962,
Citadele banka, konta Nr. LV77PARX0000570061011

Sazinieties ar mums

...

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2016