CentraDraudze

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte grupās
plkst. 11:15 - Dievkalpojums

25. janvārī ar svētrunu kalpos Mārtiņš Subatovičs.

 

Tiešraide

Pasākumi

Jauns konkurss bērniem “APSOLĪJUMU DĀRGUMU LĀDĪTE”

Mūsu žurnālā “Adventes Vēstis” (Bērnu  lappusītē) 2020. gadā katru mēnesi bērni ir aicināti piedalīties konkursā “Apsolījumu dārgumu lādīte”.

Vairāk »

10 lūgšanu dienas 2020 - Meklējot Dieva Garu

Ikgadējā Vispasaules Septītās dienas Adventistu draudzes iniciatīva – 10 Lūgšanu dienas 2020 – aicina pievienoties arī Tevi, lai piedzīvotu apsolītās Svētā Gara svētības. Pirms Jēzus atgriezās Debesu Mājās, kā mācekļiem toreiz, tā arī mums šodien Viņš dāvāja apsolījumu, ar kuru varam iepazīties Bībeles Apustuļu darbu grāmatā, 1.nodaļā, 8.pantā: “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam."

Vairāk »

Jaunākie audio

Runātājs Nosaukums Datums Lejuplādēt Klausīties
Ē. Galenieks Jūda: Dieva žēlastības dāvana 2018-12-15
A. Āriņš Uzņem Jēzu Kristu! 2018-12-08
M. Subatovičs Labāks par labāko draugu 2018-12-01
M. Subatovičs Cik tuvu ir Jēzus atnākšana? 2018-11-24
A. Āriņš Tauta, kura mīl Dievu 2018-11-17
M. Subatovičs Jūs esat Mani liecinieki 2018-11-10

Jaunākie video

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2019