CentraDraudze

Vācu valodas grupa

Vācu-Latviešu dievkalpojumi

Vācu-Latviešu dievkalpojumi notiek katru ceturto sestdienu reizi mēnesī, bet decembrī otra sestdienā no plkst 15:00 līdz 17:00 Baznīcas ielā 12a, lielājā zālē, un internetā (iepriekš pieteikties +37129884167 līdz plkst. 12:00 dievkalpojuma dienā vai kādu dienu iepskriekš).

Bībeles izpētes grupa

Kur? Baznīcas ielā 12a, Rīgā, un Skype (skype adrese - "Deutsche Gemeinde") un WhatsApp +37129884167, +37120396867.

Ko? Mēs kopā lasām Jauno Derību

Kad? Katru 1., 3. un 5. svētdienu katru mēnesi no plkst. 17:00 līdz 18:30

Vairāk informācijas pie Elizabetes Freimanes +37129884167
 

 

 

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021