CentraDraudze

Nedzirdīgo grupa

Katru sestdienu plkst. 9:45 nedzirdīgie pulcējas uz savu atsevišķu sabatskolu, kurā Bībeles izpēte notiek divās pieaugušo un vienā bērnu grupiņā. Sabatskolā darbojas trīs nedzirdīgi skolotāji un viens dzirdīgs skolotājs ar tulku. Iknedēļas sabata rīta dievkalpojumi nedzirdīgajiem notiek kopā ar dzirdīgajiem un tiek tulkoti nedzirdīgo zīmju valodā. Dažreiz tiek organizēti arī atsevišķi nedzirdīgo dievkalpojumi. Citās nedēļas dienās nedzirdīgajiem notiek tematiskās lekcijas, individuālās Bībeles izpētes nodarbības un skolotāju konsultācijas. Pusaudži var apmeklēt nodarbības "Ceļa meklētāju" klubā, savukārt pieaugušajiem ir iespēja savu muzikālo talantu izpaust korī.

Ja arī Tevi interesē apmeklēt garīga rakstura pasākumus nedzirdīgajiem, Tu esi laipni gaidīts sestdienu rītos Baznīcas ielā 12a uz sabatskolu un dievkalpojumu. Būsim priecīgi vairāk pastāstīt arī par citām mūsu organizētajām aktivitātēm nedzirdīgajiem.

Draudzes mācītāja: Vineta Laudurga, e - pasts: vineta_l@hotmail.com
 


 

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021