CentraDraudze

lūgšanu grozs saulrietu kalendārs

125 gadu jubilejas dievkalpojums

"Bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas, un ka tas neizzūd tev no sirds visās tavās mūža dienās. Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem bērnu bērniem." /5.Mozus 4:9/

Septītās dienas adventistu draudze Latvijā pastāv 125 gadus un arī Rīgas 1. draudze šogad svin 125 gadu jubileju.

Atceroties to, kā Dievs mūs ir vadījis un svētījis, kopīgi pateiksimies Viņam, klausīsimies atmiņu stāstos un liecībās, slavēsim un pielūgsim mūsu Debesu Tēvu.

Ikvienu aicinām pievienoties tiešraides jubilejas dievkalpojumam "Draudze kā ģimene" 15. maijā plkst. 10.00!

Ar svētrunu "Draudze - mūsu ģimene" kalpos LDS bīskaps Vilnis Latgalis.

Dievkalpojuma tiešraidi skaties internetā:

 

Atpakaļ
© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021