CentraDraudze

Garīgās atmodas seminārs "Dzīvais Kristus"

16.maijā 18:30 "Pie upes"
17.maijā 18:30 "Tikai pieskāriens"
18.maijā 11:15 "Paceliet bazūnes"

Rīgā, Baznīcas ielā 12a

Atpakaļ
© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2019