CentraDraudze

Audio - 2010. gads

Runātājs Nosaukums Datums Lejupielādēt Klausīties
V. Latgalis Nāciet Vinu pielūgt 2010-12-25
Ģ. Rozners Svētruna 2010-12-18
Heinz Schaidinger Jautājumi un atbildes 2 2010-12-05
Heinz Schaidinger Jaunas smadzenes 2010-12-05
Heinz Schaidinger Jautājumi un atbildes 2010-12-04
Valda Reķe Audzināšanas problēmsituāciju risinājumi 2010-12-04
Heinz Schaidinger Bērna attīstības vecumposmi 2010-12-04
Heinz Schaidinger Bērnu audzināšanas pamatprincipi 2010-12-04
Heinz Schaidinger Audzināšana un triju eņģeļu vēsts 2010-12-04
Heinz Schaidinger Bērnu stāsts 2010-12-04
Heinz Schaidinger Audzināšana un pestīšana 2010-12-03
J. Johansons Svētruna 2010-11-27
A. Kaspars Svētruna 2010-11-20
V. Latgalis Atvērtas debesis 2010-11-13
Ģ. Rozners Svētruna 2010-11-06
Ron Clouzet Ģimnastikas ielā 2010-10-23
Rons Kluzē Dzīve pārpilnībā 2010-10-23
Rons Kluzē Jēzus gars 2010-10-22
Rons Kluzē Lūgums pēc gara spēka 2010-10-21
Rons Kluzē Jēzus lielākais apsolījums 2010-10-20
Ģ. Rozners Rudens pateicības dievkalpojums 2010-10-16
Daniels Duda Mateja 5. nodaļa 2010-09-25
V. Latgalis Kalposim tam Kungam 2010-09-18
D. Lapa Kas uzvar? 2010-08-28
V. Latgalis Sējējs 2010-08-21
V. Zilgalvis Ticēt, uzticēties, paļauties 2010-08-14
Ģ. Rozners Atver durvis 2010-08-07
D. Lapa Aizmirstais bauslis 2010-07-31
V. Latgalis Jaunā zeme 2010-07-09
V. Latgalis Kristus liecinieki 2010-07-03
Ģ. Rozners Ticība, vārdi, darbi... 2010-06-26
Ģ. Rozners Septiņi kalni uz platā ceļa 2010-05-29
V. Latgalis Neliekuļota mīlestība 2010-05-10
V. Latgalis Kristus pēdējie vārdi 2010-04-03
Ģ. Rozners Sirdsapziņa - Svētā Gara balss 2010-03-06
V. Latgalis Svētā Gara kristība 2010-02-27
V. Latgalis Ticības pārbaude 2010-02-13
Ģ. Rozners Lūgums Dievam 2010-02-06
V. Latgalis Nāc, Svētais Gars 2010-01-30
V. Latgalis Dodiet, tad jums taps dots 2010-01-23
V. Latgalis Vienotība draudzē 2010-01-15

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2020